Terug

Deel deze pagina:

Bestuur

Het bestuur van BC GO!:

Voorzitter

Esther Frietema-Kuilman voorzitter@bcgo.nl

Penningmeester  

Frederik Stolk penningmeester@bcgo.nl
Secretaris Mirjam Fennema

secretariaat@bcgo.nl / info@bcgo.nl

Technisch Lid      Ronald Dekker           

tc@bcgo.nl

Jeugd Kim Wierenga 

jeugd@bcgo.nl

Recreanten Vacant

recreanten@bcgo.nl

Externe Betrekkingen   Bart Los

extern@bcgo.nl