Terug

Deel deze pagina:

Bestuur

Het bestuur van BC GO!:

Voorzitters

Cynthia The

Jeroen de Lezenne Coulander

voorzitter@bcgo.nl

Penningmeester  

Frederik Stolk penningmeester@bcgo.nl
Secretaris Anne Dijkstra

secretariaat@bcgo.nl / info@bcgo.nl

Technische Zaken     Ronald Dekker           

tc@bcgo.nl

Jeugd Kim Wierenga 

jeugd@bcgo.nl

Algemene Zaken Bart Los

algemenezaken@bcgo.nl